Tag: farby i powłoki specjalne

Intertherm 79

Intertherm 79 jest jednoskładnikową szybkoschnącą farbą gruntującą opartą na zmodyfikowanej żywicy syntetycznej. W procesie ogrzewania powłoka ulega rozkładowi; pozostałe na powierzchni resztki są obojętne dla środowiska, zaś odparowanie organicznych produktów kondensacji zostaje ograniczone do minimum.

Interplus 634

Interplus 634 to jednoskładnikowy wodorozcieńczalny środek do usuwania farby, przeznaczony do usuwania resztek farb z podłoży metalicznych. Może być opisany jako wysoce podatny na biodegradację na podstawie testu OECD 301B Wydzielanie CO2.

Interplus 614

Interplus 614 jest jednoskładnikowym wodorozcieńczalnym środkiem do usuwania rdzy. Może być opisany jako wysoce podatny na biodegradację na podstawie testu OECD 301B Wydzielanie CO2.

Intertherm 50

Intertherm 50 to farba aluminiowa oparta na zmodyfikowanym medium silikonowym. Charakteryzuje ją odporność na wysoką temperaturę. Oferuje możliwość nakładania wielu powłok, nie wymaga przy tym grzania pomiędzy kolejnymi nanoszonymi warstwami. Wykazuje zgodność z normą BS5493:CP7, ze specyfikacją Shell VI (h) oraz ze specyfikacją British Gas PA9/PA10.

Intertherm 228

Intertherm 228 to dwuskładnikowa grubowarstwowa farba epoksydowo-fenolowa. Charakteryzuje ją budowa wysoko usieciowana, dzięki której łączy odporność chemiczną i termiczną i może być stosowana również na elementach funkcjonujących w wysokich temperaturach.
© copyright Lemir 2024