International Paint - farby i powłoki specjalne

Interplus 614

Interplus 614 jest jednoskładnikowym wodorozcieńczalnym środkiem do usuwania rdzy. Może być opisany jako wysoce podatny na biodegradację na podstawie testu OECD 301B Wydzielanie CO2.

Interplus 634

Interplus 634 to jednoskładnikowy wodorozcieńczalny środek do usuwania farby, przeznaczony do usuwania resztek farb z podłoży metalicznych. Może być opisany jako wysoce podatny na biodegradację na podstawie testu OECD 301B Wydzielanie CO2.

Intertherm 228

Intertherm 228 to dwuskładnikowa grubowarstwowa farba epoksydowo-fenolowa. Charakteryzuje ją budowa wysoko usieciowana, dzięki której łączy odporność chemiczną i termiczną i może być stosowana również na elementach funkcjonujących w wysokich temperaturach.

Intertherm 50

Intertherm 50 to farba aluminiowa oparta na zmodyfikowanym medium silikonowym. Charakteryzuje ją odporność na wysoką temperaturę.

Oferuje możliwość nakładania wielu powłok, nie wymaga przy tym grzania pomiędzy kolejnymi nanoszonymi warstwami. Wykazuje zgodność z normą BS5493:CP7, ze specyfikacją Shell VI (h) oraz ze specyfikacją British Gas PA9/PA10.

Intertherm 715

Intertherm 715 jest to jednoskładnikowa farba sygnalizująca temperaturę. Jej formuła oparta jest na modyfikowanym silikonie.
Zmienia kolor z zielonego na niebieski w zakresie temperatur 180°C-220°C oraz z niebieskiego na biały w temperaturach 310°C-350°C.

Intertherm 751CSA

Intertherm 751CSA to dwuskładnikowa grubopowłokowa termoodporna farba aplikowana „na zimno”. Jej formuła oparta jest na technologii nieorganicznych kopolimerów modyfikowanych tytanem; ponadto produkt jest pigmentowany metalicznymi płatkami aluminium.
Jest to innowacyjny produkt wysokiej klasy, który można nanosić przy pomocy standardowego sprzętu aplikacyjnego. Proces utwardzania zachodzi w temperaturze otoczenia. Gwarantuje ochronę antykorozyjną zarówno w warunkach atmosferycznych, jak i pod korozją termiczną w warunkach cyklicznych zmian temperatury od -196°C do 400°C bez konieczności dodatkowego utwardzania w wysokiej temperaturze przed oddaniem do użytku.

Intertherm 79

Intertherm 79 jest jednoskładnikową szybkoschnącą farbą gruntującą opartą na zmodyfikowanej żywicy syntetycznej. W procesie ogrzewania powłoka ulega rozkładowi; pozostałe na powierzchni resztki są obojętne dla środowiska, zaś odparowanie organicznych produktów kondensacji zostaje ograniczone do minimum.

Intertherm 875

Intertherm 875 jest jednoskładnikową farbą nawierzchniową do zastosowania w umiarkowanych temperaturach. Jej formuła oparta jest na termoodpornych żywicach silikonowych oraz żywicach akrylowych; zawiera również stabilne termicznie pigmenty.

Intertherm 891

Intertherm 891 to jednoskładnikowa, termoodporna farba olejno-żywiczna pigmentowana płatkami aluminium.

Intertherm 898CSA

Intertherm 898CSA to dwuskładnikowy, innowacyjny system wysokiej klasy pigmentowany płatkami metalicznymi, łączący wysoką odporność termiczną z odpornością na korozję.

© copyright Lemir 2024