Tag: podkład na gorzej przygotowane powierzchnie

Interprime 198

Interprime 198 jest jednoskładnikowym uniwersalnym gruntem alkidowym. To wysokiej klasy produkt, który charakteryzuje krótki czas schnięcia.

Interseal 670 HS

Interseal 670 HS to dwuskładnikowy podkład epoksydowy. Cechuje go wysoka zawartość części stałych i niska zawartość LZO. Może być nanoszony również na gorzej przygotowaną powierzchnię. Produkt jest dostępny również w wersji z pigmentem aluminiowym, który stanowi dodatkową barierę antykorozyjną.

Interplus 356

Interplus 356 to dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa. Wykazuje dużą tolerancję, jeżeli chodzi o rodzaj podłoża.

Interplus 256

Interplus 256 to dwuskładnikowy, grubopowłokowy, wewnętrznie plastyfikowany podkład epoksydowy. Wyróżnia go niska zawartość LZO. Może być również stosowany na gorzej przygotowanych podłożach. Zawiera pigmenty – aluminium i blaszkowaty tlenek żelaza – które zwiększają jego odporność na korozję. Należy do drugiej generacji produktów tolerujących podłoża o różnym stopniu przygotowania. Właściwości produktu pozwalają nanosić go i uzyskiwać optymalne parametry powłoki w szerokim zakresie temperatur otoczenia.
© copyright Lemir 2024