Tag: Interchar

Interchar 1260

Interchar 1260 to jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba pęczniejąca nie zawierająca boranów, chloru i alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO). Przeznaczona jest do zabezpieczania na miejscu budowy wewnętrznych konstrukcji stalowych wymagających ochrony przed pożarem celulozowym. Przebadana w niezależnych akredytowanych laboratoriach zgodnie z BS476 20-21 i EN 13381-8. Posiada Certyfikat Europejski CE oraz Europejską Aprobatę Techniczną ETA-14/0262.

Interchar 1120

Interchar 1120 to jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba pęczniejąca nie zawierająca boranów i chloru. Jest przeznaczona do zabezpieczania wewnętrznych konstrukcji stalowych przed pożarem celulozowym. Produkt akrylowy o niskiej zawartości LZO, sprawdzony w niezależnych badaniach na ochronę przeciwogniową do 3 godzin zgodnie z ASTM E119/UL263, BS 476 20-22, AS1530.4/AS 4100, EN 13381-8 i GB 14907. Posiada również Certyfikat Europejski CE i Europejską Aprobatę Techniczną ETA-11/0045.

Interchar 404

Interchar 404 to jednoskładnikowa rozpuszczalnikowa farba ogniochronna. Jest jedną z najlepiej na świecie sprzedających się farb ogniochronnych.  Charakteryzuje ją wysoka zawartość części stałych. Jej właściwości ogniochronne na konstrukcjach stalowych były niezależnie testowane w akredytowanych laboratoriach. Potwierdzono zgodność z wymogami European Standard ENV 13881-4. W zależności od masywności elementów pozwala na zabezpieczenie malowanej konstrukcji do 120 minut.
© copyright Lemir 2024