Casco Adhesives - kleje pvac

Cascol 3311

Cascol 3311 jest klejem szybkowiążącym z wysoką odpornością na ciepło. Nadaje się do stosowania w prasach wysokich częstotliwości (prasy w. cz.). Spełnia wymagania norm EN 204, klasa D3 oraz w klasie D4 z dodatkiem utwardzacza 1996.

Czas prasowania: 5-8 min. w 20ºC

Cascol 3339

Cascol 3339 to szybkowiążący klej do drewna  z możliwością stosowania w prasach wysokiej częstotliwości.  Spełnia wymagania normy EN 204, klasa D3.

Czas prasowania: 2-5 min. w 20ºC

Cascol 3346

Cascol 3346 jest klejem do drewna wykorzystywanym w zastosowaniach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na wilgotność i wodę. Cascol 3346 z utwardzaczem 3336 charakteryzuje się jasną spoiną klejowa odporną na wilgoć i wpływ podwyższonych temperatur, spełniającą wymagania norm EN 204, klasa D4 i WATT91.

Czas prasowania: 20-45 min. w 20ºC

Cascol 3353

Cascol 3353 to szybkowiążący klej do drewna  z możliwością stosowania w prasach wysokiej częstotliwości.  Klej daje spoiny o zwiększonej wodoodporności (D3).

Czas prasowania: 3-6 min. w 20ºC

E802

E802 to szybkowiążący klej do drewna, który spełnia wymagania określone normą EN 204, klasa D3.

© copyright Lemir 2024