International Paint - podkłady etylokrzemianowe i wysokocynowe

Interzinc 22

Interzinc 22 to dwuskładnikowy, nieorganiczny, rozpuszczalnikowy podkład etylokrzemianowy o wysokiej zawartości cynku (85% wagowych w warstwie suchej). Jego skład i działanie spełniają wymogi normy SSPC Paint 20.

Interzinc 2265

Interzinc 2265 jest produktem należącym do linii Interzinc 22. To dwuskładnikowy, szybkowiążący cynkowy grunt etylokrzemianowy. Jest produktem rozpuszczalnikowym. Charakteryzuje go bardzo krótki czas przemalowania. Spełnia wymogi SSPC Paint 20 Level 3. Standardowo jest dostępny z pyłem cynkowym według ASTM D520, Typ II.

Interzinc 2277

Interzinc 2265 należy do linii produktów Interzinc 22. Jest to dwuskładnikowy, szybkowiążący, rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt krzemianowo-cynkowy o krótkim czasie przemalowania. Spełnia wymogi SSPC Paint 20 Level 2. Jest standardowo dostępny z pyłem cynkowym zgodnie z ASTM D520, Typ II.

Interzinc 2280

Interzinc 2280 jest produktem należącym do linii Interzinc 22. Jest to dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt krzemianowo-cynkowy o krótkim czasie wiązania i krótkim okresie przemalowania. Jest zgodny z SSPC Paint 20 Level 2. Standardowo dostępny z pyłem cynkowym według ASTM D520, Typ II.

Interzinc 42

Interzinc 42 jest dwuskładnikowym podkładem epoksydowym zawierającym metaliczny cynk.

Interzinc 421

Interzinc 421 to jednopowłokowa epoksyestrowa farba gruntująca o wysokiej zawartości cynku. Odpowiednia pod wiele różnych powłok nawierzchniowych.

Interzinc 52

Interzinc 52 to dwuskładnikowy wysokocynkowy podkład epoksydowy. Jego skład i działanie są zgodne z wymaganiami SSPC Paint 20.

Interzinc 553

Interzinc 553 to jednoskładnikowy wysokocynkowy nieorganiczny podkład krzemianowy. Gwarantuje doskonałą ochronę katodową, a ponadto jest łatwy w aplikacji i użytkowaniu.

Interzinc 72

Interzinc 72 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym o dużej zawartości metalicznego cynku – zawiera 90% wagowych cynku w powłoce. Zapewnia wysokiej jakości ochronę antykorozyjną jako system jednopowłokowy lub część wysokiej klasy systemu.

© copyright Lemir 2024