Tag: Interfine

Interfine 878

Interfine 878 jest wysokiej jakości dwuskładnikową farbą nawierzchniową. Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych, nie zawiera izocyjanianów, spełnia wymogi dotyczące zawartości LZO. W przypadku gdy stanowi część systemu antykorozyjnego o wysokiej wytrzymałości, wydłuża czas po którym konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Gwarantuje długotrwały kolor i połysk, a także podwyższoną odporność na żółknięcie i kredowanie na tle innych farb nawierzchniowych, w tym katalizowanych farb akrylowych i nawierzchniowych farb poliuretanowych.

Interfine 629 HS

Interfine 629 HS to wykończeniowa dwuskładnikowa farba akrylowa sieciująca. Wysokiej jakości produkt o niskiej zawartości LZO, nie zawierający izocyjanianu. Charakteryzuje ją długotrwały kolor i połysk.

Interfine 979

Interfine 979 to opatentowany (US 6,281,321 i EP 0 941290) dwuskładnikowy nieorganiczny produkt hybrydowy stosowany jako wysokiej jakości farba nawierzchniowa. Wykazuje wysoką zawartość części stałych i jest zgodny z wszystkimi aktualnymi regulacjami dotyczącymi uwalnianych lotnych związków organicznych (LZO). Nie zawiera izocyjanianów. Produkt ten charakteryzuje się bardzo trwałym kolorem i połyskiem. Wyróżnia się w ten sposób na tle tradycyjnych poliuretanów, a także polisiloksanów pierwszej generacji (modyfikacje epoksydowo-polisiloksanowe). W porównaniu z produktami epoksydowymi Interfine 979 wykazuje te same właściwości antykorozyjne oraz lepsze właściwości mechaniczne.
© copyright Lemir 2024