Interzinc 42

Producent: International Paint

Opis

Interzinc 42 jest dwuskładnikowym podkładem epoksydowym zawierającym metaliczny cynk.

Zakres stosowania

Produkt może być stosowany jako grunt cynkowy w systemach powłok na elementy funkcjonujące w agresywnym środowisku przemysłowym (konstrukcje przybrzeżne, zakłady petrochemiczne, zakłady papiernicze, mosty i elektrownie). Do zastosowania przy renowacjach lub jako grunt na nowe konstrukcje.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, natrysk powietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

55%

Rozcieńczalnik

GTA220
© copyright Lemir 2024