Interzinc 72

Producent: International Paint

Opis

Interzinc 72 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym o dużej zawartości metalicznego cynku – zawiera 90% wagowych cynku w powłoce. Zapewnia wysokiej jakości ochronę antykorozyjną jako system jednopowłokowy lub część wysokiej klasy systemu.

Zakres stosowania

Interzinc 72 jest gruntem aplikowanym na etapie prefabrykacji lub bezpośrednio na budowie. Stosowany jest w wysokiej klasy systemach ochronnych dla agresywnych środowisk, na takich obiektach jak konstrukcje przybrzeżne, rafinerie, zakłady chemiczne i petrochemiczne, zakłady papiernicze, elektrownie i mosty.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, natrysk powietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

60%

Rozcieńczalnik

GTA220
© copyright Lemir 2024