Interzinc 2265

Producent: International Paint

Opis

Interzinc 2265 jest produktem należącym do linii Interzinc 22. To dwuskładnikowy, szybkowiążący cynkowy grunt etylokrzemianowy. Jest produktem rozpuszczalnikowym. Charakteryzuje go bardzo krótki czas przemalowania. Spełnia wymogi SSPC Paint 20 Level 3. Standardowo jest dostępny z pyłem cynkowym według ASTM D520, Typ II.

Zakres stosowania

Interzinc 2265 to grunt cynkowy, który może być aplikowany zarówno na obiektach nowych, jak i podczas renowacji. Do zastosowania z wysokiej jakości systemami i farbami nawierzchniowymi na takich elementach jak konstrukcje stalowe, mosty, zbiorniki, rurociągi. Charakteryzuje się szybkim wiązaniem, może być nanoszony w różnych warunkach klimatycznych.

Metoda aplikacji

Natrysk powietrzny, natrysk bezpowietrzny

Zawartość ciał stałych

63%

Rozcieńczalnik

GTA803, GTA415
© copyright Lemir 2024