Tag: klej klasy D4

Adhesive 1920

Klej do drewna - Adhesive 1920 w połączeniu z utwardzaczem 1993 znajduje zastosowanie w klejeniu drewna z drewnem, a w szczególności konstrukcji sklejkowych stosowanych w produkcji podłóg oraz może być stosowany w innych aplikacjach klejenia drewna. System można również stosować do klejenia drewna z wstępnie przygotowanym aluminium. Spoina klejowa charakteryzuje się dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne oraz wysokim stopniem odporności na ciepło i pełzanie. Spełnia wymagania norm EN 204-D4 i WATT 91. Czas prasowania: 30-40 min. w 20ºC

Adhesive 1989

Klej do drewna Adhesive 1989 z utwardzaczem 1993 jest stosowany do klejenia drewna z drewnem. Daje spoinę klejową o wysokiej odporności na zmienne warunki środowiskowe. Spoina klejowa ma wysoką odporność na ciepło, rozpuszczalniki oraz pełzanie. Jest to szybki system klejowy spełniający wymagania norm: EN 204-D4, WATT 91, JAS 235 oraz JIS K 6806. Czas prasowania: 10-20 min. w 20ºC

Cascol 3311

Cascol 3311 jest klejem szybkowiążącym z wysoką odpornością na ciepło. Nadaje się do stosowania w prasach wysokich częstotliwości (prasy w. cz.). Spełnia wymagania norm EN 204, klasa D3 oraz w klasie D4 z dodatkiem utwardzacza 1996. Czas prasowania: 5-8 min. w 20ºC

Cascol 3346

Cascol 3346 jest klejem do drewna wykorzystywanym w zastosowaniach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na wilgotność i wodę. Cascol 3346 z utwardzaczem 3336 charakteryzuje się jasną spoiną klejowa odporną na wilgoć i wpływ podwyższonych temperatur, spełniającą wymagania norm EN 204, klasa D4 i WATT91. Czas prasowania: 20-45 min. w 20ºC
© copyright Lemir 2024