Interfine 979

Producent: International Paint

Opis

Interfine 979 to opatentowany (US 6,281,321 i EP 0 941290) dwuskładnikowy nieorganiczny produkt hybrydowy stosowany jako wysokiej jakości farba nawierzchniowa. Wykazuje wysoką zawartość części stałych i jest zgodny z wszystkimi aktualnymi regulacjami dotyczącymi uwalnianych lotnych związków organicznych (LZO). Nie zawiera izocyjanianów.

Produkt ten charakteryzuje się bardzo trwałym kolorem i połyskiem. Wyróżnia się w ten sposób na tle tradycyjnych poliuretanów, a także polisiloksanów pierwszej generacji (modyfikacje epoksydowo-polisiloksanowe).

W porównaniu z produktami epoksydowymi Interfine 979 wykazuje te same właściwości antykorozyjne oraz lepsze właściwości mechaniczne.

Zakres stosowania

Inerfine 979 należy do sztandarowych systemów polisiloksanowych. Gwarantuje długoterminowe zabezpieczanie przed utratą koloru i połysku oraz przedłużenie okresu do pierwszego remontu, zwłaszcza jeśli stanowi część systemu antykorozyjnego wysokiej jakości. To produkt powstały z myślą o zastosowaniach w których istotne jest wrażenie estetyczne i wysoki standard kosmetyczny (mosty, konstrukcje pracujące w środowisku przybrzeżnym, zbiorniki paliwowe, konstrukcje budownictwa i infrastruktury o wysokim standardzie).

Ponieważ produkt równocześnie zabezpiecza przed korozją (wykazując podobne właściwości barierowe jak tradycyjna powłoka międzywarstwowa) i dba o estetykę, pozwala zredukować liczbę powłok w stosunku do tradycyjnego systemu o podobnej jakości. Przyspiesza tym samym cykl produkcji i przyczynia się do zmniejszenia kosztów aplikacji.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, natrysk powietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

76%

Rozcieńczalnik

GTA007
© copyright Lemir 2024