International Paint

Intercure 420 HS

Intercure 420 HS jest dwuskładnikową międzywarstwą epoksydową pigmentowaną błyszczem żelazowym (MIO). Cechuje ją wysoka zawartość części stałych i niska zawartość LZO. Gwarantuje doskonałą ochronę barierową. Ponadto wyróżnia ją utwardzanie w niskiej temperaturze oraz możliwość szybkiego przemalowania.

Interfine 629 HS

Interfine 629 HS to wykończeniowa dwuskładnikowa farba akrylowa sieciująca. Wysokiej jakości produkt o niskiej zawartości LZO, nie zawierający izocyjanianu. Charakteryzuje ją długotrwały kolor i połysk.

Interfine 878

Interfine 878 jest wysokiej jakości dwuskładnikową farbą nawierzchniową. Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych, nie zawiera izocyjanianów, spełnia wymogi dotyczące zawartości LZO. W przypadku gdy stanowi część systemu antykorozyjnego o wysokiej wytrzymałości, wydłuża czas po którym konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych.
Gwarantuje długotrwały kolor i połysk, a także podwyższoną odporność na żółknięcie i kredowanie na tle innych farb nawierzchniowych, w tym katalizowanych farb akrylowych i nawierzchniowych farb poliuretanowych.

Interfine 979

Interfine 979 to opatentowany (US 6,281,321 i EP 0 941290) dwuskładnikowy nieorganiczny produkt hybrydowy stosowany jako wysokiej jakości farba nawierzchniowa. Wykazuje wysoką zawartość części stałych i jest zgodny z wszystkimi aktualnymi regulacjami dotyczącymi uwalnianych lotnych związków organicznych (LZO). Nie zawiera izocyjanianów.

Produkt ten charakteryzuje się bardzo trwałym kolorem i połyskiem. Wyróżnia się w ten sposób na tle tradycyjnych poliuretanów, a także polisiloksanów pierwszej generacji (modyfikacje epoksydowo-polisiloksanowe).

W porównaniu z produktami epoksydowymi Interfine 979 wykazuje te same właściwości antykorozyjne oraz lepsze właściwości mechaniczne.

Intergard 1251

Intergard 1251 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy zawierający fosforan cynku i płatkowy błyszcz żelaza (MIO).

Intergard 251

Intergard 251 jest dwuskładnikowym podkładem epoksydowym pigmentowanym fosforanem cynku.

Intergard 2510

Intergard 2510 to dwuskładnikowy epoksydowy grunt antykorozyjny pigmentowany fosforanem cynku.

Intergard 269

Intergard 269 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy szybkoschnący.

Można go stosować jako powłokę czasowej ochrony w przypadku podłoża narażonego przez długi czas na działanie czynników atmosferycznych.

Intergard 276

Dwuskładnikowa farba epoksydowa pełniąca rolę gruntu / podkładu / warstwy wiążącej.

Intergard 291

Intergard 291 jest dwuskładnikową epoksydową farbą podkładową fosforano-cynkową. Charakteryzuje ją doskonała odporność na ścieranie, co ogranicza uszkodzenia mechaniczne.

© copyright Lemir 2019