Intertherm 79

Producent: International Paint

Opis

Intertherm 79 jest jednoskładnikową szybkoschnącą farbą gruntującą opartą na zmodyfikowanej żywicy syntetycznej. W procesie ogrzewania powłoka ulega rozkładowi; pozostałe na powierzchni resztki są obojętne dla środowiska, zaś odparowanie organicznych produktów kondensacji zostaje ograniczone do minimum.

Zakres stosowania

Produkt służy do tymczasowego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych na etapie produkcji, transportu i montażu. Do zastosowania w przypadku obiektów, które będą pracować w wysokich temperaturach, takich jak rurociągi, kotły, kominy czy płomienice.
Charakterystyka rozkładu farby pozwala na jej użycie w komorach spalania w elektrowniach.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, natrysk powietrzny

Zawartość ciał stałych

50%

Rozcieńczalnik

GTA007
© copyright Lemir 2024