Interplus 634

Producent: International Paint

Opis

Interplus 634 to jednoskładnikowy wodorozcieńczalny środek do usuwania farby, przeznaczony do usuwania resztek farb z podłoży metalicznych. Może być opisany jako wysoce podatny na biodegradację na podstawie testu OECD 301B Wydzielanie CO2.

Zakres stosowania

Produkt przeznaczony jest do usuwania ściśle przylegających resztek powłok malarskich z powierzchni metalowych przed naniesieniem zaaprobowanej powłoki renowacyjnej. Może być stosowany do usuwania resztek konwencjonalnych farb epoksydowych, poliuretanowych, alkidowych, akrylowych i wodorozcieńczalnych.
Odpowiedni w wypadkach kiedy obróbka strumieniowo-ścierna, czyszczenie strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem lub czyszczenie mechaniczne są wykluczone z powodów eksploatacyjnych, ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo lub z uwagi na środowisko.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

Nie dotyczy

© copyright Lemir 2024