Interplus 614

Producent: International Paint

Opis

Interplus 614 jest jednoskładnikowym wodorozcieńczalnym środkiem do usuwania rdzy. Może być opisany jako wysoce podatny na biodegradację na podstawie testu OECD 301B Wydzielanie CO2.

Zakres stosowania

Interplus 614 jest przeznaczony do usuwania ściśle przylegających warstw lekkiej lub średniej rdzy z podłoży metalicznych przed naniesieniem zaaprobowanej powłoki renowacyjnej.
Jest to środek odpowiedni jako alternatywna metoda przygotowania powierzchni w wypadkach kiedy obróbka strumieniowo-ścierna, czyszczenie strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem lub czyszczenie mechaniczne są wykluczone z powodów eksploatacyjnych, ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo lub z uwagi na środowisko.
Produkt powinien być stosowany łącznie z farbami renowacyjnymi wymagającymi przygotowania podłoża odpowiadającego St2 wg ISO 8501:2007.
Można go wykorzystać do usuwania przebarwień spowodowanych korozją żelaza z konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej oraz produktów korozji cynku z powierzchni ze starymi powłokami epoksydowymi pigmentowanymi cynkiem.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

Nie dotyczy

© copyright Lemir 2024