Interplate 937

Producent: International Paint

Opis

Interplate 937 jest dwuskładnikowym termoodpornym krzemianowo-cynkowym gruntem ochrony czasowej, stosowanym na etapie prefabrykacji. Gwarantuje ochronę przed korozją w temperaturach nawet do 800°C, wydziela minimalną ilość soli cynku na powierzchni. Sprawdza się również w przypadku spawania i cięcia z dużą szybkością – jest odporny na uszkodzenia spowodowane spawaniem i cięciem gazem, dzięki czemu nie wymaga tak dokładnego przygotowania wtórnego powierzchni jak standardowe powłoki krzemianowo-cynkowe.

Zakres stosowania

Produkt jest przeznaczony do ochrony czasowej powierzchni stali na etapie prefabrykacji i montażu, odpowiedni do zabezpieczania nowych konstrukcji. Może być stosowany w obecności kontrolowanej ochrony katodowej.

Metoda aplikacji

Automatyczny natrysk bezpowietrzny, natrysk powietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

23%

Rozcieńczalnik

GTA820, GTA840
© copyright Lemir 2024