Interline 984

Producent: International Paint

Opis

Interline 984 jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową chemoodporną farbą epoksydowo-fenolową. Produkt odpowiedni do ochrony wnętrz zbiorników w ciężkich warunkach eksploatacji.

Zakres stosowania

Interline 984 jest przeznaczona do ochrony przed korozją wewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników przeznaczonych do przechowywania różnego rodzaju substancji, w tym ropy naftowej, mieszanki paliw bezołowiowych, MTBE, alkoholi, paliw do samolotów czy rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych.
Dzięki swojej formule farba pozwala szybko uzyskać chemoodporność, a także gwarantuje wydłużony czas przemalowywania. Po jej naniesieniu powierzchnia może być oddana do użytku już po 24 godzinach, co skraca przestoje związane z wyłączeniem obiektu z użytku.
Może być stosowana jako system jednopowłokowy bez zbrojenia lub w połączeniu z włóknem szklanym, w formie laminatu.

Metoda aplikacji

Wielokomponentowy natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

100%

© copyright Lemir 2024