Interline 850

Producent: International Paint

Opis

Interline 850 jest dwuskładnikową farbą epoksydowo-fenolową. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną oraz wysoką zawartością części stałych.

Zakres stosowania

Interline 850 przeznaczona jest do ochrony wnętrz zbiorników i rur stalowych. Może być również stosowana na elementach do transportu wody pitnej. Dopuszcza się jej wykorzystanie zarówno na nowych obiektach, jak i w ramach prac renowacyjnych.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, wałek, pędzel

Zawartość ciał stałych

76%

Rozcieńczalnik

GTA220, GTA415
© copyright Lemir 2024