Interline 399

Producent: International Paint

Opis

Interline 399 to wysokosieciowana dwuskładnikowa farba epoksydowo-nowolakowa przeznaczona do zabezpieczania zbiorników. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ciepło i na rozpuszczalniki.

Zakres stosowania

Farba Interline 399 służy do zabezpieczania wnętrz zbiorników magazynowych i reaktorów w zakładach petrochemicznych w podwyższonych temperaturach (do 95°C). Gwarantuje dobrą odporność na rozpuszczalniki aromatyczne i alifatyczne.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, natrysk powietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

67%

Rozcieńczalnik

GTA220
© copyright Lemir 2024