Intergard 400

Producent: International Paint

Opis

Intergard 400 jest grubopowłokową dwuskładnikową farbą epoksydową. Ponieważ jest pigmentowana tlenkiem żelaza, charakteryzuje się podwyższoną odpornością na korozję oraz lepszą przyczepnością do sezonowanych powłok.

Zakres stosowania

Stosowana jako grubopowłokowe zabezpieczenie przed korozją, w roli gruntu / międzywarstwy / warstwy nawierzchniowej, gwarantuje doskonałą ochronę barierową. Może być wykorzystana jako część wysokiej klasy systemu ochronnego funkcjonującego w agresywnym środowisku (konstrukcje przybrzeżne, zakłady chemiczne i petrochemiczne, elektrownie, mosty).
Dodatek pigmentu płatkowego – blaszkowatego tlenku żelaza – wpływa korzystnie na właściwości barierowe i wydłuża czas do przemalowania. Dlatego też produkt ten można z powodzeniem stosować w wytwórni przed transportem na teren budowy i naniesieniem ostatecznej powłoki. Farba Intergard 400 jest odporna na uszkodzenia, dlatego umożliwia bezpieczny transport elementu na budowę.
Można ją stosować zarówno na nowe obiekty jak i w ramach prac renowacyjnych.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, natrysk powietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

65%

Rozcieńczalnik

GTA220
© copyright Lemir 2024