Interchar 1120

Producent: International Paint

Opis

Interchar 1120 to jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba pęczniejąca nie zawierająca boranów i chloru. Jest przeznaczona do zabezpieczania wewnętrznych konstrukcji stalowych przed pożarem celulozowym.

Produkt akrylowy o niskiej zawartości LZO, sprawdzony w niezależnych badaniach na ochronę przeciwogniową do 3 godzin zgodnie z ASTM E119/UL263, BS 476 20-22, AS1530.4/AS 4100, EN 13381-8 i GB 14907. Posiada również Certyfikat Europejski CE i Europejską Aprobatę Techniczną ETA-11/0045.

Zakres stosowania

Interchar 1120 to farba ogniochronna do zabezpieczenia przed pożarem celulozowym belek, słupów i profili zamkniętych w warunkach ekspozycji wewnętrznej.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

68%

© copyright Lemir 2024