Fixativ

Producent: Sudwest

Opis

Czysto mineralny środek do gruntowania i rozcieńczania farb silikatowych. Nie zawiera dodatków organicznych. Zalecany do wstępnego utwardzania bardzo chłonnych podłoży mineralnych. Wodorozcieńczalny. Głęboko wnika.

Zakres stosowania

Jako grunt pod farby silikatowe na podłoża takie jak: beton, beton porowaty, tynki cementowe, tynki wapienne, stare powłoki cementowa-wapienne i silikatowe, tynki silikatowe .

Rozcieńczalnik

woda
© copyright Lemir 2024