Interzone 1000

Producent: International Paint

Opis

Interzone 1000 jest dwuskładnikową grubopowłokową farbą epoksydową wysoko wypełnioną chemoodpornymi płatkami szklanymi, które gwarantują podwyższoną odporność antykorozyjną, odporność na ścieranie i odporność chemiczną. Produkt wyróżnia się również wysoką zawartością części stałych i niską zawartością LZO.

Zakres stosowania

Farba Interzone 1000 może być wykorzystana do ochrony stali w przypadku kiedy wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i korozję. Sprawdza się również w warunkach bryzgów na takich obiektach jak platformy wiertnicze, pokłady, mosty, zakłady chemiczne i celulozowo-papiernicze oraz stacje uzdatniania wody.
Ze względu na wysoką odporność na delaminację katodową produkt jest kompatybilny z systemami ochrony protektorowej i katodowej z zewnętrznego źródła. Dlatego też jest on szczególnie zalecany do długoterminowej ochrony konstrukcji podmorskich.
Może stanowić część pokładowego systemu antypoślizgowego, jeśli zostanie połączony z odpowiednim kruszywem.

Rozcieńczalnik

GTA220, GTA415
© copyright Lemir 2024