Interplus 256

Producent: International Paint

Opis

Interplus 256 to dwuskładnikowy, grubopowłokowy, wewnętrznie plastyfikowany podkład epoksydowy. Wyróżnia go niska zawartość LZO. Może być również stosowany na gorzej przygotowanych podłożach. Zawiera pigmenty – aluminium i blaszkowaty tlenek żelaza – które zwiększają jego odporność na korozję.

Należy do drugiej generacji produktów tolerujących podłoża o różnym stopniu przygotowania. Właściwości produktu pozwalają nanosić go i uzyskiwać optymalne parametry powłoki w szerokim zakresie temperatur otoczenia.

Zakres stosowania

Interplus 256 jest wysokiej jakości podkładem przemysłowym. Można go stosować na wielu różnych podłożach, także na stali oczyszczanej ręcznie lub przy pomocy elektronarzędzi, pokrytej warstwą rdzy nalotowej.

Produkt może być z powodzeniem wykorzystany w pracach konserwacyjnych powierzchni pokrytych rdzą nalotową. Sprawdza się również na podłożach czyszczonych metodą strumieniowo-ścierną na mokro lub strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem.

To środek szczególnie przydatny przy konserwacji konstrukcji morskich, a także obiektów narażonych na działanie agresywnego środowiska, gdzie obróbka strumieniowo-ścierna na sucho nie jest możliwa (rafinerie ropy, budowle przybrzeżne, zakłady przemysłu celulozowo-papierniczego, mosty).

Metoda aplikacji

Natrysk powietrzny, natrysk bezpowietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

80%

Rozcieńczalnik

GTA220
© copyright Lemir 2024