Intercure 420

Producent: International Paint

Opis

Intercure 420 jest dwuskładnikową farbą epoksydową pigmentowaną błyszczem żelazowym (MIO). Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych i niską zawartością LZO. Jej formuła oparta jest na zastrzeżonej technologii polimerowej umożliwiającej szybkie utwardzanie i przemalowywanie nawet w niskich temperaturach.

Zakres stosowania

Intercure 420 to grubopowłokowa międzywarstwa, która stanowiąc część wysokiej klasy systemu powłokowego zapewnia doskonałą ochronę barierową. Może być stosowana w agresywnych środowiskach korozyjnych (konstrukcje morskie i przybrzeżne, zakłady chemiczne i petrochemiczne, zakłady celulozowo-papiernicze, elektrownie, mosty, budynki przemysłowe). W mniej agresywnych środowiskach może być aplikowana jako powłoka barierowa bezpośrednio na stal.
Dodatek błyszczu żelazowego (MIO) wzmacnia efekt barierowy i wydłuża czas przemalowywania. Dzięki temu farba ta świetnie sprawdza się na etapie prefabrykacji, zabezpieczając konstrukcję w czasie transportu na teren budowy, przed naniesieniem ostatecznej powłoki.
Dzięki szybkiemu utwardzaniu i wydłużonemu czasowi przemalowywania Intercure 420 usprawnia proces produkcji i jest odpowiednim produktem zarówno do zastosowania na nowych konstrukcjach, jak i w pracach renowacyjnych.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, natrysk powietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

70%

Rozcieńczalnik

GTA220, GTA415
© copyright Lemir 2024