Intercure 324

Producent: International Paint

Opis

Intercure 324 to dwuskładnikowy grunt epoksydowy pigmentowany fosforanem cynku/błyszczem żelazowym (MIO). Jest produktem o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości LZO. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami barierowymi, sieciowaniem nawet w niskich temperaturach oraz krótkim czasem przemalowania.

Zakres stosowania

Intercure 324 jest przeznaczony do stosowania jako grunt na konstrukcje stalowe funkcjonujące w szerokim zakresie agresywnych środowisk (konstrukcje przybrzeżne, zakłady chemiczne i petrochemiczne, zakłady celulozowo-papiernicze, budynki przemysłowe, elektrownie i mosty). Dzięki szybkiemu sieciowaniu i krótkiemu czasowi przemalowania Intercure 324 usprawnia proces produkcji konstrukcji, może być więc stosowany zarówno na nowych obiektach, jak i na budowie w ramach prac konserwacyjnych.

Metoda aplikacji

Natrysk bezpowietrzny, natrysk powietrzny, pędzel, wałek

Zawartość ciał stałych

72%

Rozcieńczalnik

GTA220
© copyright Lemir 2024